İnvalid Password Hata Cözüm

skoter31

Member
Üye
21 Şub 2019
16
5
3
Awards
0
26
ilk once sql data base giriyoruz sonra Kn_Online tıklıyoruz ve programmabilitiy/system stored procedures acıyoruz
Soac Logını bulup sag tıklayıp Edıt(2cı sıradakı Modıfy ) tıklıyoruz

Sonrada bu kodları gırıyoruz


USE [Kn_Online]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[SOACS_LOGIN] Script Date: 02/21/2019 22:56:53 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[SOACS_LOGIN]
@AccountID varchar(21),
@Password varchar(13),
@IpAddress varchar(50),
@HwID varchar(50),
@HwID2 varchar(50),
@nRet smallint OUTPUT
AS

if(exists(select * from HardwareBanList where ltrim(rtrim(HWID)) = ltrim(rtrim(@HwID))))
begin
-- Blocked HardwareID
SET @nRet = 4
RETURN
end

-- Oto Üyelik
select @nRet = count(straccountid) from tb_user where straccountid = @AccountID

if @nRet = 0
BEGIN
INSERT INTO TB_USER (strAccountID, strPasswd, strSocNo, iDays) VALUES (@AccountID, @Password, 1, '6')
END

------- Database By_Bts Tarafindan Hazirlanmistir. --------
DECLARE @Nation tinyint, @CharNum smallint
SET @Nation = 0
SET @CharNum = 0
DECLARE @pwd varchar(13)
SET @pwd = null
SELECT @pwd = strPasswd FROM [dbo].[TB_USER] WHERE strAccountID = @AccountID
IF @pwd IS null
BEGIN
SET @nRet = 0
RETURN
END
ELSE IF @pwd <> @Password
BEGIN
SET @nRet = 0
RETURN
END
--CurrentUserdan Silelim
delete from currentuser where straccountid = @AccountID
--Currentuser bitis
---Login bilgilerini kaydet
Insert Into HardwareLog values (@AccountID,@IpAddress,ltrim(rtrim(@HwID)),getdate())
--Login bilgileri bitis
SELECT @Nation = bNation, @CharNum = bCharNum FROM ACCOUNT_CHAR WHERE strAccountID = @AccountID
IF @@ROWCOUNT = 0
BEGIN
SET @nRet = 1
RETURN
END
IF @CharNum >= 0
BEGIN
SET @nRet = 1
RETURN
END
ELSE
BEGIN
SET @nRet = @Nation+1
RETURN
END


F5 basıyoruz Res atıyoruz
.....

@HwID varchar(50), yazan yere bakın altında @HwID2 varchar(50), olması gerekıyor Eger Kod hata verırse Alter yazan Yere
Create yazıyoruz sorun cozuluyor

Not:baska kodları gırerken hata alırsanız Sadece Alter yazıosa yerıne Create yazmanız yetecektır.Veya Create yazıyorsa Yerıne Alter yazacaksınız f5 yapınca kod calısacaktır