vSRO PHP Panel - PurePanel Ücretsiz (8 Farklı Tema) En gelişmiş vSRO Panel (Kurulum Videolu)

JustSerious

Furkan YAPICI
Yönetici
Moderatör
27 Mar 2020
77
1
8
Awards
0
26
İstanbul
www.butikbuse.com
Panel Archera Online , ExSro gibi serverlerde sorunsuzça kullanıldı .

Panel Ve Logger Database : İndir Backup rar


Alttaki Spoilerdeki query okutarak öncelikle varsayılan db siliniz


Kod:
USE [SRO_VT_ACCOUNT]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TB_User] Script Date: 31.10.2019 21:04:41 ******/
DROP TABLE [dbo].[TB_User]
GO

Ardından burdaki query okutunuzKod:
USE [SRO_VT_ACCOUNT]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TB_User] Script Date: 31.10.2019 21:05:13 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[TB_User](
[JID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[StrUserID] [varchar](25) NOT NULL,
[password] [varchar](50) NOT NULL,
[Status] [tinyint] NULL,
[GMrank] [tinyint] NULL,
[Name] [nvarchar](50) NULL,
[varchar](50) NULL,
[sex] [char](2) NULL,
[certificate_num] [varchar](30) NULL,
[address] [nvarchar](100) NULL,
[postcode] [varchar](10) NULL,
[phone] [varchar](20) NULL,
[mobile] [varchar](20) NULL,
[regtime] [datetime] NULL,
[reg_ip] [varchar](25) NULL,
[Time_log] [datetime] NULL,
[freetime] [int] NULL,
[sec_primary] [tinyint] NOT NULL,
[sec_content] [tinyint] NOT NULL,
[AccPlayTime] [int] NOT NULL,
[LatestUpdateTime_ToPlayTime] [int] NOT NULL,
[Play123Time] [int] NOT NULL,
[Ban] [int] NULL,
[Money] [real] NULL,
[Cafe] [int] NULL,
[last_login] [smalldatetime] NULL,
[last_ip] [varchar](50) NULL,
[joindate] [smalldatetime] NULL,
[credit] [int] NOT NULL,
[rememberpass] [varchar](50) NULL,
[game_credit] [int] NULL,
CONSTRAINT [PK_TB_User] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
[JID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, FILLFACTOR = 90, OPTIMIZE_FOR_SEQUENTIAL_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_sec_primary] DEFAULT ((3)) FOR [sec_primary]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_sec_content] DEFAULT ((3)) FOR [sec_content]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF__TB_User__AccPlay__3BFFE745] DEFAULT ((0)) FOR [AccPlayTime]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF__TB_User__LatestU__3CF40B7E] DEFAULT ((0)) FOR [LatestUpdateTime_ToPlayTime]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_Play123Time] DEFAULT ((0)) FOR [Play123Time]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_Ban] DEFAULT ((1)) FOR [Ban]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_Money] DEFAULT ((0)) FOR [Money]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_Cafe] DEFAULT ((0)) FOR [Cafe]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TB_User] ADD CONSTRAINT [DF_TB_User_credit] DEFAULT ((0)) FOR [credit]
GO

Öncellikle İis serveri aktif edip sonrasında bu dosyaları kuruyoruz
Download PHP Manager for IIS 7 1.2 for Windows - Filehippo.com
Download Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Update 3 from Official Microsoft Download Center
Download Microsoft® ODBC Driver 13 for SQL Server® - Windows + Linux from Official Microsoft Download Center

Panel dosyalarından kendinize tasarım secip tasarımı C diskinde inetbup bölümünde bir yere atın
Sonrasında fonkisyonlar klösüründe config.php dosyasında kendinizin sql ayarlarına göre düzenleyin
ve sonrasında klosör icindeki php1 dosyasınıda c icinde bir yere atıp iistan php managere okutun ve kurulum hazır
[/QUOTE]